“Read, read, read. Read everything -- trash, classics, good and bad, and see how they do it. Just like a carpenter who works as an apprentice and studies the master. Read! You'll absorb it.
Then write. If it's good, you'll find out. If it's not, throw it out of the window.”
― William Faulkner


Stuurloos - Over het boek van Kustaw Bessems

Ron van Es,
hoofdredacteur OMO 


Ergens in zijn boek ‘Stuurloos, wegwijzers voor een land op drift’ schrijft Kustaw Bessems over dat bekende spreekwoord, ‘de beste stuurlui staan aan wal’: in Nederland staan de (beste) stuurlui gewoon op het schip hoor, samen met de burgers. Vanaf de kade klinkt alleen de lege echo terug, die vanaf het schip komt, om vooral een aanwijzing te krijgen hoe te varen. 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Je innerlijk kind reist je hele leven mee

Laura Vegter,
socioloog, schrijver


Of je nu oud of jong bent: in ieder van ons huist een springlevend innerlijk kind. Dat onbewust een grote rol in ons leven kan spelen. Hoe maak je die invloed meer bewust? Laura ging op zoek naar haar innerlijk kind. 

Ook ik laat het kind in mij weten dat het niet erg is om spanning te ervaren en dat ze helemaal ok is. 


(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Het kind in ons

Lisette Thooft, rebalancer, schrijfster


Als dat kind eindelijk aandacht krijgt, onze eigen warme, oordeelloze aandacht, komt er langzaam maar zeker ook iets anders in ons op: het heilige kind. Hoe diep we ook getraumatiseerd zijn, onder alle lagen van afweer en verdringing is dat kind er altijd. Het onschuldige kind. Het speelse, spontane, vrije kind, het moedige kind, het kind dat zozeer vertrouwde op het leven zelf dat het tóch een groot ‘ja’ zei tegen geboren worden, zelfs al wist onze ziel dat het moeilijk zou worden. Dat ‘ja’ zei tegen alles. 


(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Armoede de wereld uit

 
Willem Vreeswijk, hoofdredacteur MaatschapWij

“Armoede is onrechtvaardig en onnodig. Je moet het alleen samen willen oplossen. Niet door erover te praten, maar door verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen. En dat vergt anders denken én doen. Bedenk dus niet langer aan welke regels mensen zich moeten houden, maar ga met ze praten, vraag wat ze nodig hebben en kom in actie, wees solidair”, aldus Vanessa Umboh die al ruim zeven jaar opkomt voor de 40.000 kinderen die in Rotterdam in armoede opgroeien.

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Androgynie, de radicale gedachte

Gerrie Strik -  rector en cultuurwetenschapper

Androgynie is de radicale gedachte dat zowel het mannelijke als het vrouwelijke deel uitmaken ons diepste wezen. In het Westerse denken gaat het concept van androgynie terug tot Plato.

Steeds meer jonge mensen zijn in de ban van hun genderidentiteit. Ze melden zich in groten getale aan bij de genderklinieken in heel de Westerse wereld. Ze noemen zich ‘transvrouw’, ‘transman’, ‘transgender’, ‘genderqueer’, ‘non-binair’ of ‘genderfluïde’.

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Recht of een plicht? 


Fook Halicommunicatieadviseur, verhalenmaker

Artikel 2 in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie zegt: eenieder heeft recht op leven en Artikel 1 zegt: de menselijke waardigheid is onschendbaar. Zou het dan niet vanzelfsprekend zijn, dat wij mensen naar eigen inzicht mogen bepalen hoe en wanneer wij (waardig) afscheid willen nemen van ons leven? Hebben wij naast recht op leven ook recht op sterven? 
(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Liever vrienden

Alje Bosma, auteur, publicist

Een jongen speelt aoud en zingt hartverscheurend in de bergen die de grens vormen tussen Jordanië en Syrië, het land dat hij voor oorlog ontvluchtte. Op zes uur afstand van waar wij wonen en ons veilig wanen. En zijn moeder huilt aan de andere kant op nog geen uur afstand van haar zoon. 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Evolutie & Kapitalisme: dat is niet zweverig 


Stephan Ummelen, auteur & spreker

Kapitalisme en concurrentie dus. We zijn sinds de oertijd niet veel verder gekomen dan het elkaar bevechten voor onze welvaart. We doen dat niet meer met speren, maar met geld. Scheelt een hoop gedoe en bloedverspilling. Mijn punt? Concurrentie in de jacht op welvaart is een mechanisme gebaseerd op angst.

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

 Ook wij zijn natuur

 An Kramer, schrijver, onderzoeker, organisatie-activist 

Wat betekent het voor al die mensen, die in een flat of kleine etage of buitenwijk wonen, hardwerkend - als ze al werk hebben. Die kunnen niet weg. En de stad is toch ook een plek waar veel mensen graag zijn?

We neigen ertoe om natuur als iets buiten onszelf te zien: we gaan de natuur in. Dan ga je naar het bos, de zee, of liever nog naar de ‘echte wilde ongerepte’ natuur.  (klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Welzijn als graadmeter voor een menselijke samenleving

Ivo Valkenburg,
auteur, publicist

“Contentment is een staat van mens-zijn waarin je innerlijke rust en compleetheid ervaart, ongeacht de situatie om je heen. Is voor de ervaring van geluk altijd iets nodig buiten jezelf, je wilt iets meer hebben, iets meer doen of iets meer zijn, bij contentment ervaar je dat het zonlicht vanbinnen altijd al schijnt, ongeacht wat het weer buiten is. In het midden van de chaos, pijn, verdriet of lijden, kun je echt geluk ervaren dat op elk gegeven moment altijd al binnen jezelf aanwezig is.” 


(klik op de afbeelding om verder te lezen)De mens is niet plat

Fook Hali, communicatieadviseur,  verhalenmaker

‘Alleen door verantwoordelijkheid nemen en handelen, kan je dat veranderen waar je het niet mee eens bent’, was de overtuiging van de jonge Nederlandse vrouw zich na het behalen van haar gymnasiumdiploma als eenzame soldaat aansloot bij het leger in Israël. 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

De verslaafde mensheid in zijn comfortbubbel

Victor Wegener, facilitator, trainer

We leven in een comfortbubbel, die we koste wat kost willen beschermen. Dit techno-fix handelen uit zich in onze drang om zelfs de natuur te kunnen controleren, voorspellen en manipuleren. Voor existentiële levensvragen gaan we vooreerst naar technologie grijpen 

 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Bouwen op het fundament van liefde


Ivo Valkenburg, auteur, publicist

“Als er één ding is waarin onze samenleving goed is, dan is het een vijand bestrijden. Maar hoe zit het met onszelf?”, aldus Charles Eisenstein die op het gebied van duurzaamheid en systeeminnovatie tot ’s werelds meest gerespecteerde thought leaders behoort.(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

De motor van het leven

Ron van Es - hoofdredacteur OMO

De Tsjechische psychiater Stanislav Grof, één van de wegbereiders van de Transpersoonlijke psychologie, is vooral bekend geworden met zijn model waarin hij het psychisch ontwaken van mensen in vier fasen vatte. Het komt er in het kort op neer dat je net als bij een geboorte, kunt kijken naar hoe jij antwoord geeft op je leven. 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Formatie op basis van wat verbindt

Jan Terlouw, ex-politicus, schrijver

De formatie van een nieuw kabinet wil nog niet vlotten. Bezwaren over onrechtstatelijke ideeën, onenigheid over de overheidsfinanciën en de persoonlijke verhoudingen staan op scherp. NSC trok zich recentelijk terug uit de onderhandelingen. Of er een plan B is weten we niet. We vroegen oud-vicepremier Jan Terlouw naar zijn mening. Hij suggereerde een plan C waarmee de klus binnen een week geklaard kan zijn. 
 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Het draait allemaal om bomen

Tanja Abbas,
founder Free Forest 


Al vanaf jongs af aan voel ik een diepe connectie met de ‘niet-menselijke’ wereld. Bomen en bossen voelen voor mij als een grote familie, ook al heb ik daar niet altijd expressie aan kunnen geven. De kap van een aantal gezonde bomen rondom ons huis leidt ertoe dat er op een dieper niveau communicatie op gang komt. Ze geven mij de innerlijke kracht hoe ik hen een stem kan geven in een tijd waarin hun bestaansrecht hard nodig is voor alle leven op Aarde.


(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Zoek jezelf broeder/zuster… Het niet te vangen Zelf.. 


Rien van der Zeijden, ritueelbegeleider/theoloog
 

‘Zoek jezelf broeder!’ Het is deze meesterlijke parodie van Kooten de Bie op de new-age- navelstaarderij van de jaren zeventig die nog altijd nazindert in mijn hoofd. Ik die van het ‘Ken Uzelve’ ben… Zo zullen de oude Grieken het toch niet bedoeld hebben? Zitten we niet hopeloos opgescheept met dit antropocentrisch wereldbeeld? Vraagt deze complexe tijd niet iets heel anders dan Ik en Mijn Meditatiekussen? (klik op de afbeelding om verder te lezen)

Het Betekenisweb

Mischa Verheijden, co-founder Re-story, auteur en publicist 

 

In zijn boek Het betekenisweb legt Jeremy Lent een fundament voor een nieuw verhaal van onderlinge verbondenheid. Dit nieuwe verhaal, zo vertelt hij in een gesprek over zijn boek, kan in slechts een generatie of twee verwezenlijkt worden omdat onderlinge verbondenheid, en niet zelfzuchtige concurrentie, deel uitmaakt van onze evolutionaire geschiedenis als mens. 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Strong Back Soft Front

Janine Schimmelpennick, psycholoog, publicist
 

Ik lees het zoveelste bericht van iemand die gekwetst is door een uitspraak van een ander —bijvoorbeeld die van een politicus of een bekende Nederlander. Of ik zie een bericht van iemand die zich beledigd, miskend, onderschat of genegeerd voelt. Maar waarom worden we er door uit het veld geslagen? Zijn we met z’n allen te sensitief geworden? Of weten we misschien niet hoe we onszelf het beste mentaal kunnen beschermen, waardoor we het risico lopen te verzanden in gekwetstheid, verdriet, angst, woede, slapeloosheid en onverdraagzaamheid? 


(klik op de afbeelding om verder te lezen)

Je hart is geen pomp, maar wat dan wel?

Lisette Thooft, balancer, schrijfster
 

Februari is de maand van Valentijn, hartjes en dure bloemen. Hartjes symboliseren echte liefde, nog steeds, ook als je zegt dat je hart bloedt voor iemand. Of in de smeekbede don’t break my heart. Of zoals Neil Young een halve eeuw geleden zong: I am searching for a heart of gold. Tegenwoordig denk ik: zoek eens in je eigen borstkas.


Voel je je hart kloppen? Het is goed voor je om je hartslag te voelen, op zoveel mogelijk plekken in je lichaam. Dat integreert, zeggen psychologen. Ik noem dat: het maakt een kloppend geheel van je. 

(klik op de afbeelding om verder te lezen)


 

Waarheid begint bij jezelf

Aalt Bakker, directeur Dominicanenklooster Huissen

Gemiddeld vertellen we 2 tot 3 keer per dag niet de waarheid, las ik laatst. Mannen doen dat zelfs nog vaker dan vrouwen. Met deze wetenschap wordt dit artikel over waarheid een avontuur. Waarheid ís ook niet zo makkelijk. Volgens sommige filosofen bestaat waarheid niet. En gaat waarheid niet al snel over feiten, nepnieuws of eigen belang? 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Terugveren

Ron van Es, hoofdredacteur OMO 
 
Ik kreeg een mail van Yvo Kouwenhoven die ik niet kende. ‘Dag Ron, ik heb een wat brutale vraag... Nadat ik 3x hersenvliesontsteking heb overleefd, deel ik mijn ervaringen over veerkracht.’ Bij de mail een link naar een film die over hem is gemaakt. Check die film op YouTube via ‘Tuinderij Bietenrood’. Zou een dergelijk verhaal aansluiten binnen je werkzaamheden?, schreef Yvo verder. 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

De Mythe van Normaal

Hilde Bolt, psycholoog, auteur
 

Gabor Maté schreef het prachtige boek de ‘Myth of Normal’, waarin hij onze huidige westerse leefwereld ziet als grootste oorzaak van het grootste deel van de psychische en fysieke aandoeningen en lijden. Hij weet de vinger precies op de zere plek en de kern (truth) te leggen. Op precies dat wat ik zelf altijd onbewust al heb ervaren in mijn werk van de afgelopen dertig jaar. 


 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

De waarheid verloochenen

Klaartje Freeke, jurist, mediator en kunstenaar 

Toen ik rechten ging studeren werd ik gedreven door waarden als rechtvaardigheid en waarheid. Ik geloofde in een absolute waarheid die uiteindelijk door alle partijen erkend moest worden. De verliezers zouden hun verlies nemen als zij de waarheid onder ogen zouden komen. De waarheid zou uiteindelijk altijd zegevieren.
(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Migraine als meditatie

Evelien Otte, schrijver, therapeut

Migraine: tweehonderd kabouters die met houten hamers mijn schedel bewerken.

In bed contempleer ik. Mediteer ik. Lig ik. Genees ik. Althans, voor een paar dagen. En daarna begint het circus opnieuw; onbedwingbare honger, me stoten tegen van alles waar ik normaal motorisch handig ben, schreeuwen bij ogenschijnlijk onrecht, geen veerkracht. Deze voortekenen transformeren na een nacht slapen in migraine: tweehonderd kabouters die met houten hamers mijn schedel bewerken, misselijk, geen licht of geluid kunnen verdragen.

(klik op de afbeelding om verder te lezen)

Verbinding & overgave

Chantal Engelen, publicist, storyteller

Tien maanden ben ik inmiddels in mijn camper onderweg. Mensen vragen me hoe lang ik dit nog wil gaan volhouden. Maar het voelt voor mij niet alsof ik iets moet volhouden. Ik voel me juist meer thuis dan ooit. Helemaal nu de zomer er is en het buitenleven me toelacht. De vrijheid van het gaan met de wind, het vele buiten zijn en het opstaan met de zon en de vogels is ongelofelijk verrijkend. Ruimte hebben is lekker, luxe spullen ook. Maar inmiddels is de camper mijn thuis, meer heb ik eigenlijk niet nodig.


 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) Het lichaam liegt nooit | 40 jaar later

Jakob van Wielink, coach, schrijver

'Met de meesterlijk meeslepende stem van Johannes Sneekes onderging ik ‘1984’ van George Orwell op Storytel. Orwell schreef zijn dystopisch werk in 1947, ver voordat het woord trauma nog maar in zwang was, maar trauma’s wel alomtegenwoordig waren in de Britse en (Europese) wereld. Weinig was (wetenschappelijk) bekend over de wisselwerking tussen lichaam en brein. Bessel van der Kolk was bij het verschijnen zes jaar oud.

(Klik op de afbeelding om verder te lezen)

Heb ik je niet gezegd? Een innerlijk oproep

Shervin Nekuee, socioloog, publicist

Op uitnodiging van Prof. dr. Asghar Seyed-Gohrab, hoogleraar Islam en Arabisch Religiewetenschap, sprak Shervin Nekuee tijdens een conferentie van KNAW, ter nagedachtenis van de sterfdag van de dichter Rumi, zijn gedicht uit.  

(Klik op de afbeelding om verder te lezen) 

State of Society

Karel Smouter, NRC journalist

Op 5 november 2023 sprak NRC-journalist Karel Smouter de eerste State of Society uit, als afsluiting van de tentoonstelling 'Geloof het of niet... Een draaimolen' van kunstenaar Matthijs Bosman in KunstenLAB Deventer. 

Het werd een lezing over de grote thema's van deze tijd: polarisatie, oorlog , stikstof, klimaat. Met niet alleen analyse, maar ook perspectief. Want hoe kun je vrede voorstellen en vóórleven in gespannen tijden?


Op 20 december, een verpletterende verkiezingsuitslag verder, actualiseerde hij zijn State of Society voor een gezelschap in Deventer.

Op uitnodiging van Optimist Magazine Online stelt hij de tekst van zijn lezing hier beschikbaar. 
 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

De toekomst is geen toekomst

Ron van Es, hoofdredacteur OMO

Er wordt veel gesproken, gedacht en gehuiverd over AI en de plek die AI gaat innemen in grote delen van de samenleving. Maar zeggen veel mensen, dat hele AI is toch gewoon een programma, een computer die alleen maar kan verzamelen wat er al is?

Teksten, beelden, gooi het in een grote grabbelton en er komt een uittreksel of nieuwe samenstelling uit. Slim gemaakt, maar zelf niet slimmer dan wat er al is, en dat zijn wij zelf wij wel. Wij hebben creatieve ideeën die naar nieuwe wegen leiden, emoties waardoor we anders reageren, een bewuste en onbewuste mind waardoor we verbonden zijn met andere patronen.(klik op de afbeelding om verder te lezen)

Boeddhistische economie

Kees Klomp, uneconomist, schrijver

Als we het over de economie hebben, dan hebben we het over de zaken die we tijdens het alledaagse leven over economie horen en zien: inflatie, koopkracht, belastingdruk en Bruto Binnenlands Product. Dit is de meest oppervlakkige manier om naar de economie te kijken. Economen bestuderen louter de methodische aspecten – de financiële prikkels - en het daarbij horende individuele menselijke levensstijl. 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Het recht van de toekomst

Madeleen Mulder, (legal) counseler, publicist

Hoe vaak heb je dit inmiddels het afgelopen jaar gehoord of gelezen? ‘We leven in een tijdperk van veranderingen’. Een juiste constatering, al willen velen van ons maar wat graag terug naar ‘normaal’. En toch is inmiddels overduidelijk dat we ons inderdaad in een zogenaamde tussentijd of transitieperiode bevinden. Een mooie term die ik er niet lang geleden voor langs zag komen was ‘trembling twenties’.


(klik op de afbeelding om verder te lezen)

Ontvangen en geven


Maria van Mierlogeestelijk begeleider, publicist

Ga op weg en verkondig: het koninkrijk van de hemel is nabij. Er gebeurt heel veel. Jezus ziet een mensenmenigte. Hij vindt ze er moe uitzien, die mensen. En Hij zegt dan: ‘Ach ja, het zijn er ook zo veel, de oogst is groot, maar er zijn er maar weinig die voor hen kunnen zorgen.’ Want die oogst, daarover horen we in de eerste lezing: dat zijn wij. God zegt: ‘Ik heb je gedragen’. Dit mag je verstaan zoals een moeder een kind draagt, voor het geboren is. ‘Zeg tegen de mensen: “Je bent een kostbaar bezit van mij. Een koninkrijk van priesters zullen jullie zijn.”’


(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Wat doet pijn en telt voor twee 


Marcel Kampman, creatief strateeg, schrijver

Na het doen van weekendboodschappen en ingrediënten voor een fikse chocoladetaart en het kopen van knapperig bakkersbrood, stonden Wout en ik afgelopen weekend onze fietsen van het slot te prutsen. In de Jumbo werden we al door een charmante 80+ dame gewezen op heerlijke jam van €0,85 die zij altijd haalt. ‘Ik wil graag naar mijn man toe. Kijk, ik ben nu 86 weet u. En ik mis mijn man. We zijn 61 jaar bij elkaar geweest. Hij was bij de marine. Water was zijn lust en zijn leven.’ Wout stond klaar met zijn fiets om te vertrekken, keek naar de mevrouw, en stuurde zijn fiets richting ons zodat hij ook in het gesprek stond.

(klik op de afbeelding om verder te lezen)

De onbekende God

Rien van der Zeijden, auteur, publicist

Mijn ouders stuurden mij naar de openbare MAVO in ons dorp. Komend uit een zeer gelovig gezin hoefde ik niet zo’n eind te fietsen naar de christelijke school in het andere dorp. Ze kunnen je beter niets over God vertellen dan de verkeerde dingen, was hun idee. Op een dag, ik was zestien en het was bij een doopdienst, stapte ik spontaan naar voren op de vraag van de voorganger wie er nog meer de Heer wilden volgen. Er waren nog witte gewaden en ik stapte het water in. Het was echt, oprecht en uniek. Ik besefte nog niet dat ik in taal zou worden ondergedompeld, dat geloof en wetenschap nog jarenlang vijanden zouden blijven, dat mijn religieuze ervaring een kind was in het badwater van de taal. 


(klik op de afbeelding om verder te lezen)

De reis naar het wonderbaarlijke

Shervin Nekuee,
socioloog, publicist

“In den beginne was het Woord.” En nog altijd, hebben wij woorden nodig om betekenis te kunnen geven aan onze zienswijze, hoe we ons tot elkaar en tot de wereld toe verhouden. De premoderne wereld was bezaaid met raadselachtige vermoedens over hoe de mens, de natuur en de planeten in elkaar zaten. Sinds de geboorte van de moderne mens hebben wij ons in toenemende mate een transparante taal aangeleerd. Dat was noodzakelijk voor de voortgang van wetenschappen, rationalisering van de arbeid en economie en de ontwikkeling van het moderne bankwezen en onze manier van boekhouden.  

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

De Mens achter de Hulpverlener

Hilde Bolt
, spreker, auteur

Wat me de laatste jaren steeds verwondert is dat de competenties voor opleidingen voor zorgprofessionals niet afgestemd lijken te zijn op de behoeftes van degenen die hulp zoeken. Het lijkt wel of we door de druk op zogenaamde professionaliteit steeds meer afstand nemen van mens-zijn.
 

(klik op de afbeelding om verder te lezen)

De kracht van kwaadheid


Marret Kramer, auteur en trainer

“Maak je nou eens wat minder druk” luidden de terugkerende en vaak ongevraagde adviezen die ik de afgelopen paar jaar regelmatig hoorde uit mijn omgeving, meestal uit oprechte betrokkenheid. De verontwaardiging over wat er mis is in onze maatschappij, in onze wereld, gepaard aan bezorgdheid over de impact op individuen herken ik bij veel anderen.

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

Waar gaat het heen?
Waar moet het naar toe?
 

Harry Starren, auteur, spreker

In de organisatiekunde is de Abilene Paradox bekend. Een gezin gaat als uitje naar Abilene, een stadje in de VS. Een flink stuk rijden van huis. Nogal afzien. Eenmaal in Abilene is het vermaak beperkt en de vermoeidheid groot. De terugreis wordt relatief snel ondernomen om niet te laat thuis te zijn. Eenmaal thuis komt aarzelend het gesprek op gang. Bij nadere beschouwing wilde niemand echt naar Abilene. Het was de vrucht van een misverstand. Elk gezinslid meende dat de anderen het wilden. Ook omdat het uitje gebruik geworden was.(klik op de afbeelding om verder te lezen)

Het Leven Vraagt Om
Omzien. Omgaan. Omdat.  

Ron van Es, hoofdredacteur OMO

Lang geleden, toen ik betrokken was bij een christelijke beweging, vonden we het een goed idee om op een groot grasveld in Rotterdam-Zuid een tent neer te zetten. Elke dag en avond waren we als groep daar om ‘anderen’ te vertellen hoe hun leven beter kon. Sommigen noemen dat evangeliseren. Vanaf het begin kwam er een groep jonge Feyenoord aanhangers. Ik herinner mij één van die jongens nog heel goed omdat hij in al zijn zakken blikjes bier had die hij met één hand opentrok, snel leeg dronk en daarna met diezelfde hand verkreukelde. En op een dag daagde de groep jonge Feyenoord fans ‘onze’ God uit voor een voetbalwedstrijd. 

(klik op de afbeelding om verder te lezen) 

OMO - Optimist Magazine Online is een initiatief van Optimist Media