Een nieuw verhaal 

Ik heb zo vaak gezocht
zo veel gevonden
en voor de bocht
gezwaaid
een kus verzonden
ik kwam weer terug
verwaaid
gezaaid en geoogst
met verhalen
ze stalen de show

Je bouwt aan iets in je leven
gedreven verzin je een plan
het komt er niet van
je weet niet wanneer
of het daar of het hier
of toch maar weer niet
op deze manier

Maar op een dag dan ga je
je struikelt naar voren
in liefde, verlangen
die taal die versta je
je gloeit, het gezang in je ziel
wordt weer hoorbaar
niet langer die zeurende stem
niet bang voor belangen
die het weer winnen
je weet opnieuw te beginnen

Door roeien en ruiten
groeit het verhaal
het gaat niet vanzelf
een vreemd eigen taal
blijkt groter dan jou
en vraagt je vertrouwen
stamelend, rouwend
verzamel je woorden
Je bent maar een deel
van het grote geheel

Waren we niet kind van een tijd
individueel
verblind door een licht dat
niet verbindt maar ons scheidt

In wezen alleen
alleen in een strijd
een laaiend vuur
snel uitgewoed
het wacht op meer duur
het wacht op meer gloed
iets verwarmt ons de nacht
de zachte krachten zullen winnen

Een oud verhaal vertelt zich naar binnen
van opstaan opnieuw beginnen
van sterven
de scherven geborgen

Een kind van zijn tijd
zoekt het kind van morgen

Rien van der Zeijden, ritueelbegeleider/theoloog