Aanhaken aan (onderwijs) innovatie. 

 

Ik kom het woord aanhaken steeds vaker tegen in gesprekken. En ik wist niet precies wat ik er mee moest. Of wat ik er mee kon. Mijn moeder haakte en breide heel veel: Inhaken, overslaan, doorhalen, af laten glijden”, dat weet ik nog van toen ze mij leerde breien. 

 

Ik stelde de eerste keer toen iemand aanhaken zei de vraag: “wat bedoel je?” En kreeg een blik van onbegrip. “ Wanneer je project loopt en succesvol is willen we graag kijken of en hoe we aanhaken.” Aha dacht ik. Ze willen eerst kijken of het lukt. Als het wel lukt willen ze meedoen, als het niet lukt dan komt het niet op hun rekening. Maar, we hebben jullie nodig, vanaf de start, dacht ik, en zei ik niet. 

 

Een belangrijk motto van het onderwijs-project waar ik nu aan werk is: Samen. Samen kijken, ontdekken, tijd investeren, geld investeren. In iets nieuws, iets anders. Innovatief en anders kijken en uitvinden hoe we de jeugd beter en anders kunnen faciliteren. Door naar hen te luisteren. Door samen te kijken naar wat we kunnen doen. Samen-doen. 

 

Aanhaken werkt dan niet. Want voor innovatie, nieuwe dingen doen, heb je een divers en breed veld van mensen en organisaties nodig. Om samen te werken. Samen te innoveren. Samen risico’s te nemen. Samen ontdekken wat wel of wat niet werkt. 

 

Nu is het zo dat de jeugd aanhaakt bij ons idee. Vanaf het begin afgelopen maart. Ze zijn geraakt. Ze willen graag ontdekken wat wél kan. Ontdekken wie ze zijn, wat hun verhaal is en wat ze in de wereld willen zetten. En dat kunnen ze niet alleen. Ook bedrijven die zich aanmelden als partner  zien dat en haken meer en meer aan bij de jeugd. En de professionals willen graag hun tijd investeren om de jongeren te faciliteren op hun nieuwe weg naar leren en werken. Dus we hebben een mooi startpunt. 

 

En, de meeste onderwijsinstituten en gemeenten willen ‘aanhaken’ als het al een succes is. 

Ze nemen een afwachtende houding aan omdat er risico’s zijn. ‘Gaat het wel werken?', ‘Straks raken we studenten (en dus geld) kwijt’, 'Hoe zit het met accreditatie en diploma’s?,’ Zijn het wel onderwijsbevoegde docenten?’, 'De jongeren zijn daar zelf in-the-lead, wel een beetje eng’. 

En meer vragen en terugtrekkende bewegingen en een afwachtende houding. 

 

Lieve onderwijsprofessionals van binnen het systeem: We hebben jullie nodig. De jeugd heeft jullie nodig. Jullie expertise, kennis, kunde. Jullie onderwijshart hebben we nodig. 

 

We hebben veel gesprekken met individuele onderwijsmensen en bij gemeenten. Die mensen voelen, die weten dat er verandering nodig is. Geen leerfabrieken meer, geen spreadsheets-management, geen diplomastarheid. Zij zien ook dat het anders moet en kan, en ze doen in hun eigen dagelijkse werk al vaak fantastische dingen. Vaak alleen. 

 

 En dan, wanneer ze nu willen inhaken met ons initiatief, zeggen de ‘beleidslijnen’ dat het niet kan en mag.    

 

Wanneer moeten zij de vooruit bedachte beleidslijnen en thema’s volgen, en dan gaat het over deze beleidslijnen, thema’s  en onderwerpen: 

 

Instroompercentage 

Doorstroompercentage 

Uitstroompercentage 

Slagingspercentage 

Overbezetting 

Onderbezetting 

FTE plaatje 

Geldstroomverantwoording 

Leeropbrengsten 

Tussenrapportage 

High stake testing 

Studiesucces 

Nominale studieduur 

Doorstroomprofiel 

Kwalificatie test 

Urenregistratie 

Studieprestatie 

Afwezigheidspercentage 

Pestprotocollen 

Inclusiecriteria 

Studiekeuzetest 

Profielkeuzemeter 

Profielkeuzeweek 

Ziekmeldapplicatie 

Leerlingenstromen 

Live-Stream Voorlichtingsbijeenkomsten 

Kwalificatiestructuur 

(Onderwijs) Kwaliteits Onderzoek 

Web-based ouderavond 

Prestatiedruk 

Profieladvies 

Deficiëntievak 

Diplomatraject 

Certificaattraject 

Overgangsnormering 

Studierendement 

Efficiente Onderwijsresultaten 

 

En de mooiste: 

 

Nominaal studerende modelstudent 

 

Onderwijs, en niet alleen onderwijs, gaat over mensen. Van vlees en bloed, gevoelens, gedachtes, ideeën, wensen en ga maar door. 

 

Haak maar in, zou ik willen zeggen. Om zo samen deze (onderwijs) wereld een beetje mooier en beter te maken.  

 

Pieter Spinder, creëert nu zijn Drop-In-Academy